Kredyt-konsolidacyjny.org
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) - definicja

Czym dokładnie jest BIK?


Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w celu minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
Zanim bank udzieli kredyt powinien zbadać zdolność kredytową klienta. BIK gromadzi, przechowuje, przetwarza i dokonuje dystrybucji kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów indywidualnych banków w formie raportów kredytowych. Gromadzenie tych informacji odbywa się na podstawie umów zawieranych z bankami i innymi instytucjami upoważnionymi do udzielania kredytów. Działalność tego systemu sprawia, że znacznie uproszczone i skrócone zostały procedury związane z udzieleniem kredytu nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu minut w przypadku prostszych transakcji.
Dzięki temu, że bank niemal od ręki może uzyskać raport kredytowy na nasz temat, oszczędzamy wiele czasu. Nie trzeba już biegać po różnych instytucjach i ponosić dodatkowych kosztów celem uzyskania zaświadczeń o aktualnym stanie zobowiązań. Otrzymując raport kredytowy dotyczący konkretnego klienta bank poznaje w ten sposób nie tylko bieżącą wysokość jego zobowiązań, lecz także zmiany, jakie występowały w tym zakresie w przeszłości. Poza tym, z czego zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, raport taki ukazuje aktywność kredytową klienta, tj. podjęte przez niego próby uzyskania kredytu.
Niejako w zamian bank zobowiązuje się w umowie z BIK do przekazywania informacji na temat osoby, która zaciągnęła kredyt, formy kredytu i jego wysokości, przebiegu spłaty zadłużenia oraz o stanie i obrotach na rachunkach bankowych. Ponieważ informacje te objęte są tajemnicą bankową, nie uzyskamy dostępu do historii kredytowej innej osoby.
Należy pamiętać, że nie tylko fakt zaciągnięcia kredytu będzie w BIK odnotowany. Przekazywane informacje dotyczą także poręczycieli, osób dających innego rodzaju zabezpieczenia czy nawet pełnomocników do rachunku i upoważnionych użytkowników (np. użytkownika karty kredytowej). Trzeba więc mieć świadomość, że nie tylko zaciągnięte kredyty czy pożyczki wpływają na ocenę naszej zdolności kredytowej. W podobny sposób traktowane są poręczenia i innego rodzaju zabezpieczenia cudzych zobowiązań, o które zapewne bank zapyta we wniosku kredytowym. Nie ma co tego ukrywać, ponieważ i tak szybko - zaraz po wystąpieniu przez bank o raport kredytowy do BIK - nasza prawdomówność zostanie poddana dokładnej weryfikacji.
Każdy może wystąpić do Biura Informacji Kredytowej z wnioskiem o udostępnienie raportu zawierającego informację dotyczącą danych osobowych wnioskodawcy przetwarzanych w BIK. Do wyboru mamy darmowy Raport STANDARD, z którym wiąże się jednak pewne ograniczenie - BIK udziela go tylko raz na 6 miesięcy, albo odpłatny Raport PLUS, który udzielany jest na każde życzenie wnioskodawcy. Treść obu raportów praktycznie nie różni się. Raport PLUS podlega opłacie w wysokości 30 zł, bez względu na to czy odbieramy go osobiście w Biurze Obsługi Klienta BIK lub pocztą. Inaczej to wygląda w przypadku wystąpienia o Raport STANDARD. Jeżeli odbierzemy go osobiście, żadna opłata nie jest wymagana. W przypadku jednak, gdy chcemy taki raport otrzymać na wskazany adres (listem poleconym), wówczas do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za przesyłkę w wysokości 10 zł.
Od tego, jakie informacje na nasz temat znajdują się w BIK, zależy często, czy otrzymamy kolejny kredyt. Warto więc co pewien czas dokonywać ich weryfikacji, Nieraz zdarza się bowiem, że w zbiorach BIK figurują nieprawidłowe czy nieaktualne już dane na nasz temat. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do prawidłowości danych zawartych w otrzymanym raporcie, z pisemną reklamacją powinniśmy wystąpić do konkretnego banku, od którego nieprawidłowe dane w raporcie pochodzą, a nie do Biura Informacji Kredytowej. Nie może ono bowiem poprawiać danych na wniosek klienta. Zmiany dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego dane pochodzą, poprzez przesłanie do BIK poprawnych, zaktualizowanych danych lub pisemnego wniosku o dokonanie korekty w danych, których dotyczyła reklamacja konsumenta.
_

PKO Bank Polski - kredyt Własny Kąt hipoteczny

 • RRSO: 2.89%,

 • oprocentowanie ze stopą stałą albo zmienną przez 5 lat,

 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości,

 • możliwość zawieszenia spłaty kapitału nawet do 36 miesięcy jednorazowo w okresie kredytowania,

 • raty stałe lub malejące z możliwością zmiany,

 • możesz zyskań niższą marżę dla kredytu hipotecznego w zielonej osłonie.

_

Citi Handlowy - pożyczka gotówkowa

 • RRSO: 10.22%,

 • kredyt do 150 000 zł - na dowolny cel,

 • długi okres kredytowania - od 9 do 96 miesięcy,

 • atrakcyjny pakiet indywidualnych ubezpieczeń "Bezpieczne Raty" - zapewnij sobie spokojny sen,

 • minimum formalności, wystarczy załączyć do wniosku online plik PDF z 3-miesięcznym wyciągiem z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie,

 • decyzja kredytową online oraz zawarcie umowy bez wychodzenia z domu,

 • szybki proces, wypełnienie wniosku online zajmuje zaledwie kilka minut.

_

BNP Paribas - kredyt gotówkowy

 • RRSO: 12,42%,

 • kredyt od 1000 do nawet 200 000 zł,

 • okres spłaty od 6 do 120 miesięcznych rat,

 • prowizja za udzielenie kredytu od 0%!,

 • uzyskane pieniądze przeznaczysz na dowolny cel,

 • wypełnij formularz - oddzwonimy i przedstawimy Ci ofertę.